Montessori pomôcky

Deti sú prirodzene zvedavé, majú túžbu stále poznávať niečo nové. Rodičia preto určite ocenia veľmi premyslený didaktický materiál, ktorý napĺňa ich potreby. Montessori cieli najmä na jednoduchosť, ktorá podnecuje bezelstnú detskú fantáziu a rozvíja tak ich motorické aj poznávacie funkcie. V ponuke máme množstvo vzdelávacích hračiek, ale pre vašu inšpiráciu sme dali dohromady aj bežné predmety, ktoré je možné použiť aj ako hračky v rámci senzorických aktivít.